CZY GŁODOWA EMERYTURA BĘDZIE DLA CIEBIE?

Skala emerytur niższych od minimalnych rośnie w Polsce w zastraszającym tempie. Od 2011 r. liczba świadczeń niższych od minimalnych wzrosła z 23 tys. do 76 tys. w 2015 roku. Wzrost przekroczył, więc 200 proc. W takim tempie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, czyli do 2026 roku ilość emerytów, którzy będą musieli przeżyć za świadczenie niższe od minimalnego (obecnie ok. 880 zł brutto) wzrośnie do blisko 1 miliona! Wszystko wskazuje, zatem na to, iż spełniać się zaczęła prognoza Banku Światowego, zgodnie, z którą emerytury dla większości pobierających je Polaków niebawem będą gwarantowały zaledwie skromną wegetację. 
Warto przypomnieć czarne prognozy Banku Światowego dla naszego kraju, zgodnie, z którymi tzw. stopa zastąpienia dla większości dzisiejszych 30, 40-latków spadnie do poziomu zaledwie 25 proc. ostatniego wynagrodzenia. Oznacza to, że przeciętna emerytura kogoś, kto przez całe zawodowe życie zarabiał mniej więcej równowartość obecnej średniej polskiego wynagrodzenia (tj. ok. 2300 zł na rękę) będzie wynosiła zaledwie 550-600 zł! Przyczyną takiego stanu rzeczy ma być dramatycznie niski przyrost naturalny, który jest notowany w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat, masowa emigracja młodego pokolenia oraz niska migracja z zewnątrz.emeryci

Zdaniem ekspertów z Banku Światowego jedyną szansą na utrzymanie i godne życie na starość mają być prywatne oszczędności oraz zgromadzony za zawodowego życia majątek. Problem w tym, że blisko połowa pracujących Polaków swoje zarobki wydaje na bieżąco i nie ma pieniędzy, aby cokolwiek regularnie oszczędzać.

Większość Polaków zapytanych o oszczędności mówi, że nie ma z czego odkładać. Jednak to nie jest powód. To głównie zmiana myślenia i nawyków prowadzi do oszczędzania.

Każdy może zacząć oszczędzać. Wystarczy zacząć od zrobienia spisu wydatków i wyrzucenia niektórych z nich np. papierosy, alkohol, słodycze, jedzenie w tzw. mieście, kupowanie nadmiaru żywności, która jest później wyrzucana i wiele innych.

Na początek można zaoszczędzić 50, 100, 500 zł w zależności od zarobków, a później coraz więcej. Oszczędności należy tworzyć zawsze na początku miesiąca a resztę wydawać. To powoduje lepsze gospodarowanie pieniędzmi. Wiadomo też, że im więcej zarabiamy, tym więcej wydajemy. Kupujemy coraz droższą żywność, z szynki za 20 zł przedstawiamy się na tę za 30 zł, z wynajmowanego mieszkania za 1000 zł przenosimy się do większego własnego i płacimy kredyt w wysokości 1500 zł, droższe telefony i inne gadżety. Każdy powinien oszczędzać 10% swoich zarobków i wtedy nie będzie problemu z emeryturą, bo sami sobie nią zapewnimy.

Jednym ze skutecznych sposobów oszczędzania na emeryturę jest www.zlotatarcza.com/emerytura.php

CZY WARTO INWESTOWAĆ W DIAMENTY?

Diamenty to świetna inwestycja, która umożliwia ochronę kapitału. Nie było w historii świata takiego momentu, aby diamenty drastycznie staniały, tak jak na przykład bywało z ropą czy innymi surowcami. Ich wartość z roku na rok rośnie średnio od 3 do 5 procent, a w kryzysowym 2008 roku na wszystkich światowych rynkach wartość diamentów inwestycyjnych wzrosła nawet o ok. 20 procent, a niektórych najdroższych, najczystszych nawet o 40 procent.

blue-diamond

Na pewno warto zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny. Diamenty są dla inwestorów bardzo dobrym punktem odniesienia. Warto zróżnicować inwestycje np. pod kątem surowców. Jedni inwestują tylko w złoto, ale są też tacy, którzy inwestują w złoto, srebro, platynę i na przykład właśnie w brylanty. Diamenty inwestycyjne, to najprościej rzecz ujmując, szlifowane diamenty o jak najlepszej jakości. 4C – czyli zasada określająca jakość i wartość diamentów ma szczególne zastosowanie przy wyborze kamieni pod inwestycję. Im wyższa jakość diamentu, tym rzadszy jest to okaz a tym samym i wyższa jest jego wartość, ale także mniejsza dostępność takiego diamentu na rynku. Przyjmuje się, iż diament inwestycyjny powinien mieć masę minimum 1ct, jednak dla diamentów kolorowych masa ma mniejsze znaczenie niż kolor i jego nasycenie. Innym sposobem inwestycji diamentowej jest tworzenie kolekcji. Niektórzy Klienci kupują co jakiś czas diamenty o tej samej jakości i masie, tworząc przez lata kolekcję kamieni, wzmacniają wartość swojej inwestycji. Najbardziej pożądanym kształtem szlifu jest brylant, ale rozważając zakup „większego” masowo kamienia, powyżej pewnej masy, kształt szlifu przestaje mieć znaczenie. Dla diamentów o masie powyżej 5 – 10 ct kształt szlifu jest sprawą drugorzędną. Im większa masa i lepsza jakość diamentu tym rzadszy jest to kamień. Im rzadszy okaz, tym większy popyt.

CO OZNACZA JAKOŚĆ 4C?

1) Colour – Barwa

Pierwszym czynnikiem wpływającym na piękno oraz oczywiście wartość diamentu jest jego barwa. Niewielkie stonowanie barwy, często trudne do zauważenia w pierwszych chwilach obserwacji diamentu wpływa nie tylko na jego piękno, ale także na blask, jakim kamień będzie cieszył nasze oko. Skala barwy wg. klasyfikacji opracowanej przez instytut GIA, w diamentach „bezbarwnych” zawiera się pomiędzy literami D i Z. Najlepszą barwę mają kamienie oznaczone literą D, jest to tzw. najczystsza biel+. Diamenty o tej barwie są bardzo rzadkie, co w wyraźny sposób wpływa na ich cenę.

Wartość diamentu ze względu na barwę spada wraz ze wzrostem jego zażółcenia. Na rynku diamentów funkcjonuje kilka systemów oznaczeń barwy diamentów bezbarwnych.

Można spotkać także diamenty w barwach fantazyjnych, np. niebieskiej, różowej czy czerownej. Ceny diamentów fantazyjnych ze względu na niezmierną rzadkość występowania są bardzo zróżnicowane.

 barwa

Źródło: martdiamonds.pl

2) Clarity – Czystość

Kolejną ważną cechą wpływającą na wartość i piękno kamienia, jest jego czystość. Diamenty mogą posiadać cechy nie tylko wewnętrzne zwane inkluzjami, ale również znamiona zewnętrzne – zwane skazami. O tym, do jakiej klasy czystości określony diament zostanie przypisany decyduje nie tylko obecność wyżej wymienionych znamion, ale również ich rozmieszczenie, wielkość, ilość, łatwość dostrzegania i ich wpływ na brylancję.

 • FL – Flawless – Diament bezwzględnie czysty. Kamień idealnie czysty, obserwując go pod powiększeniem 10-krotnym nie zauważymy żadnych cech wewnętrznych lub zewnętrznych.
 • IF – Internally Flawless Czysty Lupowo. Oznaczany także jako LC lub LR. Kamień. obserwując pod powiększeniem 10-krotnym, nie posiada cech wewnętrznych, może posiadać cechy zewnętrzne.
 • VVS – Very Very Small Inclusions. Bardzo, bardzo małe wrostki, inkluzje widoczne pod powiększeniem 10-krotnym ale nie w tafli. Stosuje się podział na VVS1 oraz VVS2, gdzie VVS1 jest wyższą czystością od VVS2.
 • VS – Very Small Inclusions. Bardzo małe wrostki, inkluzje widoczne pod powiększeniem 10-krotnym w tafli i w podstawie. Stosuje się podział na VS1 oraz VS2, gdzie VS1 jest wyższą czystością od VS2.
 • SI – Small Inclusions. Wrostki małe, większe inkluzje widoczne pod powiększeniem 10-krotnym, ale nie widoczne gołym okiem, Stosuje się podział na SI1 oraz SI2, gdzie SI1 jest wyższą czystością od SI2.
 • I1 – Inclusions gr. 1. Wrostki wyraźnie widoczne gołym okiem, ale trudne do rozpoznania. Oznaczany także jako P1 – 1st Pique.
 • I2 – Inclusions gr. 2. Większe wrostki widoczne gołym okiem możliwe do rozpoznania. Oznaczany także jako P2 – 2st Pique.
 • I3 – Inclusions gr. 3. Wrostki widoczne gołym okiem – zajmują ponad 50% powierzchni kamienia. Oznaczany także jako P3 – 3st Pique.

 

3) Cut – Szlif

Szlif jest elementem niezwykle ważnym. Przy ocenie poprawności wykonania szlifu, dokładnej analizie podlegają proporcje kamienia jak i wykończenie szlifu – w tym błędy symetrii i polerowania. Właściwe oszlifowanie wpływa na brylancję diamentu. To zjawisko powstaje w wyniku całkowitego wewnętrznego odbicia i rozszczepienia promieni świetlnych, jak również odbicia światła od zewnętrznych powierzchni faset. Jako że szlif jest jedyną cechą diamentu zależną od człowieka, tak ważne jest, aby szlifierz wykonał swoją pracę w jak najlepszy sposób. Braki w proporcji lub symetrii szlifu skutkują niewłaściwym załamaniem światła i słabą brylancją kamienia.

Przy ocenie wykończenia i proporcji szlifu przyjmuje się oceny :

 1. Doskonała (ang. excellent)
 2. Bardzo dobra (ang. very good)
 3. Dobra (ang. good)
 4. Zadowalająca (ang. fair)
 5. Słaba (ang. poor)

Im wyższa ocena tym lepsza jakość szlifu i oczywiście blask diamentu.

W zależności od kształtu surowego kamienia, a czasami i fantazji szlifierza diamenty szlifowane są w wielu różnych kształtach. Najpopularniejszym kształtem szlifowanych diamentów jest oczywiście brylant – uznawany przez wielu za arcydzieło kunsztu szlifierzy.

szlif

Źródło: martdiamonds.pl

4) Carat – Masa

Masa diamentów wyrażana jest w karatach metrycznych. Jeden carat ( 1 ct ) równy jest 0,2 grama. Nazwa CARAT pochodzi najprawdopodobniej od drzewa karoby – nazywanym też drzewem szarańczyn. Ziarna szarańczynu mają równą masę około 0,2 g i z tego powodu już w starożytności na Bliskim Wschodzie służyły do ważenia kamieni szlachetnych.

Masa diamentu wiąże się z jego średnicą i wysokością. Zakładając prawidłowe wartości, kamień w szlifie brylantowym, o średnicy 2,5 mm oraz o wysokości 1,5 mm posiada masę 0,05 ct.. Kamień 0,50 ct powinien posiadać średnicę około 5 mm oraz wysokość 3,1 mm. Średnica 6,5 mm oraz wysokość 3,9 mm sugeruje nam masę brylantu równą 1.00 ct.

Zależności wysokości i średnicy do masy kamienia zmieniają się zależnie od rodzaju szlifu diamentu. Na masę szlifowanych kamieni wpływ ma także grubość rondysty kamienia. Dwa kamienie o tej samej średnicy i wysokości, ale o różnej grubości rondysty mogą mieć zupełnie inną masę.

masa

Żródło: martdiamonds.pl

Diamenty inwestycyjne bezwzględnie powinny posiadać certyfikat, dokument wydany przez uznane laboratorium gemmologiczne. Doskonałym dodatkiem jest także laserowa inskrypcja na rondyście diamentu

Wybierając diamenty, jako środek lokacji własnych finansów, należy dokonać wyboru w oparciu o własne założenia inwestycyjne stawiane przed produktem. Kamień powinien mieć jak najwyższą jakość, dla diamentów bezbarwnych najlepiej aby miał minimum 1ct lub więcej, posiadał certyfikat uznanego instytutu, świetnie gdyby był oznakowany. Diament powinien mieć też dobrą cenę w momencie zakupu, bo to ona także jest gwarantem udanej inwestycji. Rynek diamentowy jest dość hermetycznym segmentem gospodarki, dlatego sprawa jest dość prosta – ceny diamentów opierają się o ceny prezentowane w systemie RAPAPORT. Przyjmuje się iż zakup w cenach zbliżonych do cen Rapaportu jest zakupem udanym. Dobra cena pozwala na osiąganie wyższych zysków z inwestycji ulokowanych w diamentach.

Warto wnieść do portfela inwestycyjnego diamenty. Mają one bardzo wysoką wartość w bardzo małej objętości.

 

CHCESZ KUPIĆ ZŁOTO? MUSISZ PODAĆ PESEL

„Niczyje zdrowie, wolność ani mienie nie są bezpieczne, kiedy obraduje parlament”, pisał Mark Twain

Kto konkretnie ile ma złota bardzo przydałaby się rządowi prezydenta Franklina D. Roosevelta, który rozporządzeniem nr 6102 podpisanym 5 kwietnia 1933 roku zakazał obywatelom USA gromadzenia złotych monet, złota oraz certyfikatów złota. Do 1 maja tego roku każdy obywatel miał obowiązek dostarczenia do Rezerwy Federalnej całego posiadanego złota, a złamanie zakazu karane było 10 tysiącami dolarów (na obecny pieniądz to około 167 tys. dolarów) lub 10 latami więzienia. W zamian wydawano pieniądze papierowe.

Podobne prawo obowiązywało w Australii od 1959 roku do 1976 r.

Głodna pieniędzy była też rewolucja radziecka. W październiku 1918 r. Rada Komisarzy Ludowych ogłosiła dekret o obowiązku rejestracji przedmiotów mających wartość artystyczną lub antykwaryczną. Nie chodziło oczywiście o żadną rejestrację, tylko o przygotowanie do konfiskaty wszystkiego, co warto było odebrać właścicielom. Prawie nic nieprodukująca rewolucja środki na kupno uzbrojenia pozyskiwała z rabunku złota i wartościowych rzeczy.

sztabki_komiks

W Polsce Narodowy Bank Polski uchwalił, że każdy nabywca złotych sztabek i monet będzie musiał podać swoje szczegółowe dane identyfikacyjne i te zostaną wpisane do ewidencji. Wszystko jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów ustawy o VAT, które to wymuszają. Uszczelnianie podatku utrudni oszczędzanie w złocie, a państwo zdobędzie informacje, kto i ile ma kruszcu.

Historia pokazuje, że nie jest to dobra informacja dla posiadaczy złota.

Przepisy podatkowe, które wejdą w życie w 2017 r. wprowadzają nowe zasady sprzedaży złota inwestycyjnego, czyli sztabek i płytek złota o próbie, co najmniej 995, a także złotych monet o próbie 900 wzwyż, które zostały wybite po 1800 r. i stanowią bądź stanowiły środek płatniczy w kraju pochodzenia. Jednak NBP postanowił już teraz wdrożyć nowe przepisy. Wydał uchwałę, która wejdzie w życie 29 lipca, że każdy klient kupujący złoto będzie musiał podać dane, w tym PESEL.

podatki

„Odbiorcy indywidualni nabywający złote monety zobowiązani są do podania danych umożliwiających ich identyfikację, tj. w szczególności: imienia, nazwiska, numeru PESEL, a w przypadku osób niebędących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i nieposiadających numeru PESEL – imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość tych odbiorców” – głoszą nowe regulacje NBP.

Problem w tym, że sprzedawcy złota nie są uprawnieni do legitymowania klientów. Dochodzi do absurdalnej sytuacji, w której kupujący złoto nie musi się w sklepie wylegitymować, ale musi podać PESEL.

Zgodnie z prawem unijnym złoto jest zwolnione z VAT (w przeciwieństwie do srebra, diamentów czy choćby biżuterii ze złota), ale każdy sprzedający towary zwolnione z podatku od towarów i usług musi prowadzić ewidencję wszystkich nabywców, w tym indywidualnych. W przeciwnym przypadku musiałby zapłacić 23-procentowy podatek.

Ewidencja nie jest przesyłana do żadnej instytucji, w tym do Urzędu Skarbowego.

Jednak już od 2018 roku wchodzi w życie kolejny przepis, który zmusza do przechowywania danych podatników w wersji elektronicznej. A od tego już tylko krok od automatycznego pobierania przez urzędy informacji o tym, kto i ile zgromadził złota.

Zatem, jest dobry czas, aby kupić złoto teraz!

 

44 CIEKAWOSTKI O ZŁOCIE

 1. Słowo „złoto” pochodzi od staroangielskiego słowa „geolu”, co oznacza żółty.
 2. Symbol chemiczny dla złota to Au i pochodzi  od łacińskiego słowa „aurum”, co oznacza ”świecąca jutrzenka”.
 3. Carat został pierwotnie  uznawany przez starożytnych kupców jako jednostka masy dla nasion chleba świętojańskiego.
 4. Ze złota można wytworzyć na tyle cienką warstwę, że staje się ona przezroczysta. Takie warstwy są używane w szybach niektórych kokpitów samolotów, co pomocne jest w ich odlodzaniu lub zapobieganiu oblodzeniu dzięki przepuszczeniu prądu przez taką warstwę.
 5. Złoto używane jako barwnik szkła tworzy głęboki, intensywny czerwony kolor w szkle rubinowym.
 6. Wysokiej czystości metaliczne złoto nie ma smaku i zapachu, co zawdzięcza swojej wysokiej odporności na korozję (jony metali są odpowiedzialne za ich smak).
 7. Całkowicie czyste złoto jest tak miękkie, że da się je formować ręcznie.
 8. Złoto ma niską reaktywność chemiczną w porównaniu z innymi metalami.
 9. Złoto jest dobrym przewodnikiem elektryczności i ciepła.
 10. Złoto jest błyszczące, miękkie i gęste.
 11. Złoto jako okablowanie stosowane jest w eksperymentach nuklearnych.
 12. Złoto jest jednym z najcięższych metali na świecie. Przykładowo, jest 19,3 razy cięższe od wody.
 13. Z jednej uncji złota (ok. 31 gram) można wykonać prawie 100-kilometrowy drut.

  Nugget of Gold

  Samorodek

 14. Złoto jest bardzo rzadkie w porównaniu z diamentami.
 15. Około 161 000 ton złota zostało wydobyte przez ludzi.
 16. Więcej złota da się odzyskać z tony komputerów osobistych niż z 17 ton rudy złota.
 17. Szacuje się, że w ocenach świata znajduje się 10 miliardów ton złota. Na każdy kilometr sześcienny wody morskiej przypada 25 ton złota.
 18. Trzęsienie ziemi zamienia wodę w złoto.
 19. Uważa się, że około 80% złota Ziemi jest nadal pod ziemią
 20. Złote medale olimpijskie w rzeczywistości zawierają tylko 1,34% złota. Medale z czystego złota po raz ostatni zostały przyznane na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 1912 roku w Sztokholmie.
 21. 3 baseny olimpijskie wystarczą, by pomieścić całe złoto, jakie kiedykolwiek wydobyto na świecie.
 22. W ludzkim organizmie złoto występuje w ilości nie przekraczającej 10 mg, z czego połowa tej zawartości znajduje się w kościach, a pozostała część m.in. we krwi.
 23. W ostatnim okresie duże znaczenie znalazło złoto koloidalne. Stosuje się je do badań immunohistochemicznych, przy oznaczaniu przeciwciał oraz w kosmetyce.
 24. Złoto odkłada się w niektórych tkankach, tj. tkanka nabłonkowa, tkanka łączna, tkanka mięśniowa oraz tkanka chrzęstna, utrzymując się w nich nawet do końca życia.
 25. Złoto jest wydalane z żółcią, moczem i potem.
 26. Udowodniono, że w celu zmniejszenia bólu i obrzęku u pacjentów z gruźlicą i reumatoidalnym zapaleniem stawów, niezwykle skuteczne jest wstrzykiwanie złota.
 27. Czyste złoto nie powoduje podrażnień skóry.
 28. Złoto może znajdować się jako dodatek w jedzeniu i oznaczane jest wtedy numerem E 175.
 29. Złote nici mogą być używane jako nici do haftowania
 30. Najdroższa moneta na świecie pochodzi z 1933 roku i jest nią Double Eagle, która została sprzedana w Nowym Jorku za 7,59 mln $.
 31. Elvis Presley posiadał trzy samochody wyprodukowane przez Stutz Motor Company, w którym każda część, która jest zwykle chromowana była złota.
 32. Na dzień 31 grudnia 1941 Fort Knox posiadał 649. 6 milionów uncji złota.
  Dziś Fort Knox posiada około 147. 3 mln uncji.
 33. Szwajcaria była ostatnim krajem, którego waluta była związana ze złotem. W 40% Frank szwajcarski był wspierany przez złoto, aż do 1999 roku, gdy Szwajcaria dołączyła do Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
 34. Pierwszy automat złota na świecie został zaprezentowany w maju 2010 roku. Zainstalowany jest w luksusowym hotelu w Abu Dhabi. Automat jest pokryty 24-karatowym złotem.
 35. Firma Z tyre z Dubaju wyprodukowała i sprzedała pozłacane 24-karatowym złotem i wysadzane diamentami opony. Sa to najdroższ opony świata. Ich komplet sprzedano niedawno za 600 tysięcy dolarów, czyli ponad 2 miliony złotych.
 36. Kolekcja złota Mr.T jest warta 120 tysięcy dolarów.
 37. Hinduskie gospodynie posiadają 11% światowego złota. To więcej niż rezerwy USA, Szwajcarii, Niemiec i Międzynarodowego Funduszu Walutowego razem wzięte.
  hinduskie złoto                                                                            Hinduska panna młoda
 38. Aurofobia to jest strach przed złotem.
 39. Największy samorodek został znaleziony w 2013 roku w Australii. Ważył 5,5 kilograma.
 40. Dwie trzecie złota na świecie pochodzi z Republiki Południowej Afryki.
 41. Prawie połowa złota kiedykolwiek wydobyta pochodzi z jednego miejsca – Witwatersrand. Witwatersrand jest to pasmo górskie w Republice Południowej Afryki, o długości blisko 100 km i szerokości 37 km, a średniej wysokości 1700 m n.p.m. Ważne zagłębie wydobywcze, głównie złota i uranu.
 42. Naukowcy uważają, że złoto można znaleźć na MarsieMerkurym i Wenus.
 43. Azteckie słowo złoto „teocuitatl,” zostało przetłumaczone przez Europejczyków jako „odchody bogów”.
 44. Szacuje się, że w Polsce są pokłady złota obliczane na 350 ton.

Źródło: Investinganswers

ZŁOTO CZY SREBRO, CO WYBRAĆ?

Złoto i srebro od zarania dziejów szły w parze i stanowiły fundament pieniądza. Srebro, jako środek płatniczy stosowano już w starożytnym Egipcie od ok. 800 roku p.n.e. W starożytności bito złote i srebrne monety, które pełniły rolę ówczesnego pieniądza.
złoto i srebro
W historii monetarnej świata możemy zaobserwować pewną cykliczność. W miarę rosnących potrzeb, następuje „dodruk” pieniądza. W ponad 100 letniej historii Stany Zjednoczone wydrukowały do 2008 roku 0,8 biliona dolarów, a tylko w siedem lat prawie 10 razy tyle. Unia europejska od 2008 roku wydrukowała już 4 biliony Euro. To, co przyjmujemy za pieniądze, tak naprawdę nimi nie jest. Jeśli państwo traci potęgę, to samo dzieje się z papierowymi pieniędzmi. Silne państwa mają silna walutę. Słabe –słabą. W 54 roku n.e. Rzymska moneta zwana denarem była wykonana w 94% ze srebra. W 218 n.e. znajdowało się już tylko 43% srebra, a zaledwie 50 lat później zawartość srebra wynosiła niecały 1%. W 1965 rząd amerykański zaczął robić dokładnie to samo. W 1964 amerykańska półdolarówka była wykonana w 90% ze srebra. W 1969 jego zawartość spadła do 40%, a teraz nie zawiera w ogóle. Nixon zniósł parytet złota do dolara w 1971 roku. Dlaczego tak zrobili Rzymianie i Amerykanie? Rządy zapominają, że pieniądzem można manipulować do czasu, kiedy istnieje ogólne zaufanie do danego środka płatniczego. Światowe zaufanie do amerykańskiego dolara a tym bardziej do euro zaczyna spadać. Co zatem z mocarstwami?

Kiedyś za jedną uncję srebra można było kupić około 16 uncji srebra, czyli parytet wynosił 1:16. Od czasu, gdy został zniesiony obowiązek zabezpieczenia dolara złotem przez Nixona, parytet uległ radykalnej zmianie i ustabilizował się na poziomie 1:80. To właśnie wtedy srebro określano, jako „złoto dla ubogich”. Wówczas Stany Zjednoczone zlikwidowały niemal wszystkie rezerwy srebra, co spowodowało ogromny spadek cen i zainteresowania tym metalem na 30 lat. Obecnie srebro podniosło się do kursu 1:66. Wielu inwestorów i analityków prognozuje powrót do proporcji historycznej 1:16.

Średnio, w ciągu ostatnich 45 lat, na zmianę kursu złota o 1% odpowiadała zmiana kursu srebra o 1,75%  zarówno w górę jak i w dół. Każdy, kto inwestuje w metale szlachetne i spodziewa się wysokich zysków kupując złoto, powinien spodziewać się jeszcze wyższych zysków kupując srebro.

W ostatnich 10 latach złoto podrożało 153%, natomiast srebro tylko 124%. Oznacza to, że potencjał wzrostu cen srebra może być bardziej dynamiczny niż wzrostu cen złota.

Według szacunków we wnętrzu ziemi znajduje się 17 razy więcej srebra niż złota. Jednak znaczne wykorzystanie przemysłowe może doprowadzić do tego, że po raz pierwszy w historii świata srebra będzie mniej niż złota. Obecnie roczne wydobycie tego kruszcu zaspokaja 70% zapotrzebowania światowego. Reszta pochodzi z recyklingu.

Za złotem przemawia:

– ogromny popyt na złoto ze strony Azji

– łatwiejsze przechowywanie, mniej miejsca potrzeba do przechowywania złota niż srebra o tej samej wartości (1 uncja złota = 66 uncji srebra)

– złoto jest zwolnione z podatku VAT

– mniejsza zmienność cen

Za srebrem przemawia:

– znacznie większy potencjał wzrostu ceny

– drugi po ropie najbardziej poszukiwany surowiec

– wykorzystanie przemysłowe

Każdy inwestor sam powinien przeanalizować argumenty za i przeciw i dokonać odpowiedniego dla siebie wyboru.

Zarówno srebro jak i złoto w sztabkach czy monetach powinno stanowić zabezpieczenie na lata, a nie do krótko trwającej spekulacji.

1,2,3,4… UMIESZ LICZYĆ? LICZ NA ZŁOTO!

Oszczędności na emeryturę w OFE zostały zabrane przez rząd. ZUS oficjalnie mówi, że brakuje mu pieniędzy na wypłatę emerytur.

O tym, że emerytur z ZUS-u i OFE nie będzie, wie każdy. W zamian za to, wicepremier Morawiecki zapowiada wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, którymi chce obciążyć pracownika i pracodawcę. Ma nimi zarządzać Polski Fundusz Rozwojowy, czyli spółka Skarbu Państwa. Po 2 latach będzie można przejść do innej instytucji finansowej – analogicznie jak w OFE. Na zachętę rząd planuje dać na początek 250 zł każdemu, kto przystąpi do tego programu. A czy nie prościej byłoby te 250 zł co miesiąc odliczyć od podatku? Wprawdzie rocznie byłoby to 540 zł podatku mniej do budżetu państwa, ale Polacy byliby bardziej zmotywowani, aby zacząć odkładać na emeryturę.

Emerytura w złocie, fizycznym złocie. Licz na złoto!

W raporcie Global Investment Yearbook, analitycy Credit Suisse z naukowcami z London Business School zaobserwowali, że jedynym aktywem odpornym na inflację, a nawet pozwalającym na niej zarobić przez ostatnie 116 lat jest złoto. Realna wartość złotego portfela rosła od 1899 roku w tempie 1% rocznie, co w dodatku było naznaczone wysoką zmiennością i długimi okresami ujemnych stóp zwrotu. Dotyczy to ceny złota w dolarach amerykańskich. Ceny złota w złotówkach należy rozpatrywać od 1995 roku, czyli po denominacji złotego. Stopa zwrotu za ostatnie 20 lat wynosi +425,69%.

złoto_20lat

Wykres: Ceny złota w PLN w ciągu ostatnich 20 lat.

Ogromne znaczenie dla rosnących obecnie cen złota ma z jednej strony niepewność na rynkach walutowych, a z drugiej strony słabnące wydobycie tego szlachetnego metalu. Wieloletni lider w wydobyciu złota, czyli Republika Południowej Afryki zanotowała widoczny spadek. Złoża złota w RPA położone są poniżej kilku tysięcy metrów pod ziemią, co powoduje wyższe koszty wydobycia. W latach 70-tych wydobywano tam nawet 1000 ton złota rocznie, podczas gdy w 2010 roku wydobyto niecałe 200 ton. Obecnie liderem wydobycia złota są Chiny. Chińskie, państwowe kopalnie wydobywają złoto głównie na potrzeby państwa i tylko niewielka część trafia na otwarty rynek. Dlatego trudno mówić o podaży ze strony tego kraju. Szacuje się, że Chiny mają ponad 1000 ton złotego kruszcu. A skoro postawiły one na złoto to przy generowanym z ich strony popycie i przy ograniczeniach podaży ceny złota rosną. Choć analitycy Credit Suisse uważają, że złoto jest typowym aktywem inwestora indywidulanego i znacznie gorzej pasuje do portfeli instytucjonalnych, w niepewnych czasach ceny złota rosną – generowane także popytem ze strony inwestorów indywidulanych, którzy nie zajmują się transakcjami na rynkach walutowych na masową skalę tak jak inwestorzy instytucjonalni, i wolą czuć się bezpiecznie.

Cena dla polskiego inwestora przeliczana jest z USD na PLN, a więc występuje tu ryzyko kursowe, natomiast długoterminowy charakter inwestycji (a takim jest emerytura), malejąca siła nabywcza złotówki i problemy finansowe wielu państw UE pokazują, że słabnącemu złotemu towarzyszą coraz wyższe ceny złota.

Rosnące zadłużenie państw UE w połączeniu z polityką monetarną amerykańskiego FED i EBC polegającą na ciągłym dodruku pieniądza sprawiają, że złoto staje się coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów.

Jest klika sposobów na inwestowanie w złoto: złoto fizyczne, wirtualne, kontrakty, akcje spółek wydobywczych i dilerów złota. Poza złotem fizycznym inwestycje w złoto wiążą się ze spekulacjami, jakimi niewątpliwie są kontrakty oraz nabywaniem akcji czy certyfikatów na złoto, które są też tylko zapisem. Różnych certyfikatów na rynku jest znacznie więcej niż fizycznego złota. Gdyby wszyscy posiadacze certyfikatów na złoto chcieli wymienić je na fizyczne złoto to okazałoby się, że nie dla wszystkich wystarczy.

Przyszli emeryci powinni skupić się na zakupie fizycznego złota. Można kupować zarówno sztabki, jak i monety. Monety lokacyjne zwane bulionowymi, wybierają inwestorzy, którzy cenią estetykę i są gotowi za to zapłacić parę procent więcej w stosunku do ceny sztabek. Monety najczęściej występują w gramaturach: 1/10 uncji, ¼ uncji, ½ uncji i 1 uncja. Chociaż zdarzają się też monety mniejsze i większe. Sztabki są nieco tańszym sposobem inwestowania w złoto niż monety. Występują w gramaturach od 1 grama nawet do sztabek bankowych o wadze 400 uncji, czyli prawie 12,5 kilograma.

Nastawienie do fizycznego złota jest pochodną nastawienia do państwa. Jeśli wierzymy w rząd, to możemy wierzyć w emitowane przez rząd pieniądze. Jeżeli nie wierzymy lepiej zamieniać nasze oszczędności w bezpieczniejsze aktywa, jakim niewątpliwie w dłuższym terminie jest złoto. Nawet, jeżeli ceny złota spadają, w dłuższej perspektywie nie ma powodów do obaw. Spadkami cen złota mogą się martwić te osoby, które w krótkim terminie chcą na zmianach cen zarobić, bo zmiany dotyczą „złota papierowego”. W przyszłości może się powtórzyć historia z 1933 roku ze Stanów Zjednoczonych, gdy sprzedaż złota fizycznego została zakazana. Wtedy rzadko, kto będzie na tyle głupi, żeby oddać rządowi fizyczne złoto, które zgromadził.

sztabka złota

Emerytura w złocie, w fizycznym złocie stanowi bezpieczną formę zabezpieczenia na naszą przyszłość.

Źródło: www.credit-suisse.com

12 PODSTAWOWYCH POJĘĆ PRZY INWESTOWANIU W ZŁOTO!

 1. Złoto (Au) to ciężki, miękki, żółty, połyskliwy metal szlachetny o gęstości 19,3 g/m³ i liczbie atomowej 79. Temperatura topnienia wynosi 1064° Celsjusza, a temperatura wrzenia to 2808° Celsjusza. Symbol złota Au, pochodzi od łacińskiego słowa aurora – jutrzenka, zorza poranna. Złoto jest bardzo kowalne; 1 g mozemy pokryć powierzchnię 1m². Z tego samego 1g mozemy zrobić nić długości prawie 3 km. Jest doskonałym przewodnikiem ciepła i elektryczności. Metal ten jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, dlatego skarby ze złota wyciągnięte z ziemi lub wody nawet po kilkuset latacj nadal mają piękny żółty połysk.
 2. Próba złota to sposób określania zawartości złota w stopie wyrażonej w promilach, np. jeżeli stop zawiera 75% czystego złota, jest ono próby 750. Czyste złoto jest bardzo miękkie, dlatego łączone jest z innymi metalami, aby zwiększyć trwałość wyrobów. Wprowadzono próby złota celem standaryzacji:
 • 0 próba 999 zawiera 99,9% czystego złota
 • 1 próba 960 zawiera 96,0% czystego złota
 • 2 próba 750 zawiera 75,0% czystego złota
 • 3 próba 585 zawiera 58,5% czystego złota
 • 4 próba 500 zawiera 50,0% czystego złota
 • 5 próba 375 zawiera 37,5% czystego złota
 • 6 próba 333 zawiera 33,3% czystego złota

3. Karat – jednostka masy używana do określania zawartości czystego złota w stopie. 1 karat to 1/24 zawartości wagowej złota w stopie. Stopy wyrażone w karatch to:

 • 24 karatowe – próba 999,9
 • 23 karatowe – próba 916,0
 • 18 karatowe – próba 750,0
 • 14 karatowe – próba 585,0
 • 12 karatowe – próba 500,0
 • 10 karatowe – próba 417,0
 • 9 karatowe – próba 375,0
 • 8 karatowe – próba 333,0

4. Uncja – skrót oz, stare włoskie słowo onza, dzisiaj oncia. Pozaukładowa jednostka masy bądź objętości płynów. Waga uncji może być różna w zależności od systemu wagowego. Na potrzeby naszego wpisu podaję tylko uncję międzynarodową trojańską i uncję aptekarską, która jest równoznaczna z używaną uncją w stosunku do metali szlachetnych.

Uncja międzynarodowa trojańska (aptekarska) waży 31,1034768 gram.

5. Monety bulionowe zwane też monetami lokacyjnymi lub inwestycyjnymi. Są to monety z metali szlachetnych (złoto, srebro, platyna) bite na cele inwestycyjne czyli na lokatę kapitału. Monety te czasami nie mają określonego nominału, a zamiast nominału podana jest zawartość kruszcu np. 1 uncja.

6. Monety kolekcjonerskie – monety z metali szlachetnych (złoto i srebro). Bite sa przeważnie dla uczczenia ważnych osób czy też wydarzeń. Na ich wartość ma wpływ głównie zawartość kruszcu, mimo zadeklarowanego nominału, a także bieżące trendy rynkowe i wielkość nakładu. Stanowi to o ich wartości kolekcjonerskiej.

7. Złote sztabki inwestycyjne  – sztabki złota o próbie co najmniej 995,0. Sztabki inwestycyjne najczęściej

sprzedawane są w CertiPakach (CertiCardach).

iStock_000020246715XSmall

8. CertiPak (CertiCard) – przeźroczyste opakowanie z mocnego tworzywa sztucznego. W takim opakowaniu znajduje się sztabka złota razem z nieodzownym elementem, jakim jest certyfikat, na którym widnieje nazwa mennicy, próba złota, waga sztabki złota, numer seryjny sztabki i podpis mincerza.

9. LBMA – London Bulion Market Association – Londyńskie Stowarzyszenie Rynku Kruszców. To profesjonalna organizacja, które czuwa nad prawidłowością obrotu na hurtowych rynkach złota i srebra. Mieści się ona w sercu światowego handlu tymi szlachetnymi metalami, w Londynie. LBMA ustanawia i kontroluje najwyższe standardy odlewania, dokumentowania i przechowywania fizycznego złota i srebra, każdej sztaby, która ma wstęp do profesjonalnego obiegu, w którym obraca się tymi metalami po „cenach spot”. Sztabki i monety z Mennicy posiadającej certyfikat LBMA są uznawane na całym świecie.

10. Cena sztabki – na cenę składa się cena kruszcu notowana na giełdzie w Londynie, koszt bicia sztabki i marża dilerska.

11. Cena monety – na cenę składa się cena kruszcu notowana na giełdzie w Londynie, koszt bicia monety i marża dilerska.

12. Notowania cen złota – odbywają sie na Londyńskim Rynku Kruszców. Są one podawane w dolarach amerykańskich. Do tego trzeba uwzględnić kurs dolara w stosunku do złotówki i otrzymamy cenę złota w złotych. Ceny notowań w złotych można sprawdzić na www.zlotatarcza.com lub http://stooq.pl/q/?s=xaupln

CO MA BREXIT DO ZŁOTA?

Dlaczego ceny złota wzrosły o ponad 18% po ogłoszeniu BREXIT?

Dzień przed referendum w sprawie Brexit nic nie wskazywało, że stanie się on faktem. Było to zaskoczenie dla całego świata. Po ogłoszeniu, że ponad 51% Brytyjczyków zagłosowało za Brexit, na rynkach walutowych i surowców zaczęły się dziać niesamowite rzeczy. To, że funt brytyjski osłabił się wobec dolara było jakby do przewidzenia w tej sytuacji. To, że dolar umocni się w stosunku do walut europejskich, to również było logiczne.

Co spowodowało, że złoto tak rosło w siłę? Wzrosło ponad 18% w złotych polskich, po czym ustabilizowało się na koniec dnia na poziomie wzrostu ponad 10%.

5 powodów, dlaczego tak się dzieje

 1. Złoto jest postrzegane za najbardziej bezpieczna walutę w czasach zawirowań gospodarczych i politycznych
 2. Jest wymienialne na każdą walutę gdziekolwiek jesteśmy

Złoto pełni funkcję pieniądza światowego.

 1. Jest namacalne, stanowi prawdziwą wartość

Złoto w historii zawsze było synonimem bogactwa. Stanowiło wartość samą w sobie.

Rekomenduję posiadanie złota inwestycyjnego, czyli takiego o próbie 999,9.

Posiadając złoto mamy realną inwestycję, od której nie trzeba płacić podatków.

 1. Złota nie można dodrukować

Stany Zjednoczone Ameryki wydrukowały w całej historii dolara do 2008 roku 0,8 bln $. Natomiast od kryzysu zaczęło się szaleństwo druku. Od 2008 roku wydrukowały już 7 bln $, czyli prawie 10 razy tyle co w całej historii.

Unia Europejska jest jeszcze lepsza w drukowaniu pieniądza, jakim jest Euro. Od 2008 roku wydrukowała już ponad 4 bln €

Dolar, jako silna waluta staje się mitem, euro już nią nie jest.

druk_pieniądza

 1. Złoto zachowuje wartość nabywczą
  2015 99,1 2016 2017
  2011 104,3 2012 103,7 2013 100,9
  2007 102,5 2008 104,2 2009 103,5
  2003 100,8 2004 103,5 2005 102,1
  1999 107,3 2000 110,1 2001 105,5
  1995 127,8 1996 119,9 1997 114,9

  Inflacja w poszczególnych latach wg danych GUS. Rok poprzedni przyjęto, jako 100.

  Według tych danych przez 20 lat inflacja urosła do 328%, oznacza to, że tyle spadła wartość nabywcza pieniądza.

  A o ile wzrosło złoto w tym czasie?

  złoto_20 lat

  Wzrost cen złota w ostatnich 20 latach to ponad 405%. Oznacza to, że oszczędności w złocie zachowały wartość nabywczą, a nawet jeszcze wzrosły.

  Tak postrzegają inwestorzy złoto, dlatego wzrost cen złota w jeden dzień o ponad 10% nie powinien nikogo dziwić. Każdy sceptyk powinien zweryfikować swoje poglądy i zacząć inwestować w złoto. Bo złoto przyciąga bogactwo!

 

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W ZŁOTO? Część druga

Zanim zdywersyfikujesz swój portfel i umieścisz w nim akcje spółek wydobywczych, kontrakty terminowe, opcje, ETF-y lub jakiekolwiek inwestycje związane ze złotem, zakup pewną ilość fizycznego złota.

Poniżej podaję 10 powodów, dla których posiadanie złota jest najlepszym sposobem na inwestowanie w obecnym czasie.

 1. Od 5 000 lat złoto i srebro są jedynymi aktywami, które nigdy nie zawiodły. Ponieważ są to aktywa rzeczowe, które same w sobie mają wartość, ich siła nabywcza nie spadnie do zera. Stało się tak w historii z różnymi środkami płatniczymi.
 2. Są to aktywa, które mogą być tylko Twoje a nie są częścią systemu finansowego. Nawet nieruchomości wymagają systemu, aby można było przenieść tytuł własności. A złoto nie.
 3. Są jednymi z nielicznych aktywów finansowych, które nie stanowią jednocześnie pasywów dla kogoś innego.
 4. Mogą w całości należeć do Ciebie. W przypadku np. nieruchomości musisz płacić podatek od nieruchomości. Od złota nie.
 5. Są bezpiecznymi inwestycjami, których wartość wzrasta w czasach niepokojów gospodarczych, wojny, w obliczu terroryzmu czy klęsk żywiołowych.
 6. W historii dobrze sprawdzały się w czasach inflacji i deflacji.
 7. Mają dużą wartość. Oznacza to, że w przeciwieństwie do miedzi lub ropy naftowej bardzo niewielka ilość złota zapewnia znaczną siłę nabywczą.
 8. Mają mały spread (różnica między kupnem a sprzedażą) w przeciwieństwie do diamentów lub monet kolekcjonerskich.
 9. Każda uncja ma taką samą wartość. W przypadku diamentów lub monet kolekcjonerskich należy zasięgnąć opinii ekspertów, aby ocenić ich wartość.
 10. Złoto samo w sobie jest pieniądzem.

kufer-złota

Dlaczego warto inwestować w złoto? Bo złoto przyciąga bogactwo.

Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest wymierny zwrot z inwestycji i masz już odłożoną 1/12 Twoich rocznych dochodów w złocie, które chcesz osiągnąć, to prawdopodobnie każda sztabka lub moneta przyniesie zwrot w wysokości 1200% rocznie.

Jeśli chcesz żeby Twój dochód był wyższy, najpierw zwiększ ilość posiadanego złota. Jeśli cena złota spadnie, kup go jeszcze więcej, jeśli wzrośnie, też je kupuj, ponieważ oznacza to, że wartość Twoich „złych” pieniędzy spada. Pamiętaj, ze świat zawsze chce, żebyś ciężko pracował/a za „złe” pieniądze. Do Ciebie należy zamiana części tych „złych” na prawdziwe. Jeśli będziesz tak postępował/a, Twój majątek powinien się zwiększać niezależnie od ceny złota.

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W ZŁOTO? Część I

Mogłabym zamknąć odpowiedź na to pytanie w jednym zdaniu. Bo złoto przyciąga bogactwo!

W historii niemalże każdego odkrywcy pojawia się złoto. Od tysięcy lat ludzie instynktownie wiedzą, że jest ono niezwykłe. Wiercili oni niewielkie otwory w ziemi i poszukiwali złota, nie wiedząc, że jest ono metalem szlachetnym. Czy złoto ma hipnotyczny wpływ na ludzi? Na całym świecie traktują je jak skarb. Długo przed tym, zanim powstał światowy rynek złota, ludzie w odległych rejonach w jakiś sposób wiedzieli, że ten kruszec jest ważny. Ludzie instynktownie wiedzą, co jest prawdziwe a co nie. To, co przyjmujemy za pieniądze faktycznie nimi nie jest. To zwyczajne kawałki papieru, dla których pokryciem jest potęga państwa. Jeśli państwo traci potęgę, to samo dzieje się z papierowymi pieniędzmi. Silne państwa mają silną walutę, a słabe słabą. Złoto jest zawsze silne i mile widziane w każdym kraju.

kufer-złota

Prawo Kopernika-Greshama jest zasadą ekonomiczną, która mówi, że „złe” pieniądze wypierają z obiegu „dobre” pieniądze. Przytoczę przykłady z historii starożytnego Rzymu: – w 54 roku n.e. ówczesna rzymska moneta zwana denarem była wykonana w 94% ze srebra. W roku 218 n.e. w monecie znajdowało się już tylko 43% srebra, a zaledwie 50 lat później zawartość srebra w denarze wynosiła niecały 1%. W 1965 roku rząd amerykański zaczął robić dokładnie to samo. W 1964 roku półdolarówka była wykonana w 90% ze srebra. W 5 lat później jego zawartość spadła do 40%, a obecnie w ogóle nie zawiera srebra. „Złe” pieniądze to monety, które nie zawierają metali szlachetnych. Z chwilą, gdy rząd zaczyna zalewać rynek „złymi” pieniędzmi, „dobre” pieniądze znikają.

Dlaczego rządy tak postąpiły? Był to jeden ze stosowanych sposobów na uniknięcie podwyżki podatków. Ludzie nie znoszą podnoszenia podatków, więc rząd po prostu drukuje pieniądze, żeby mógł więcej wydać.

Wielu ekonomistów i polityków obwinia ludzi, że nie oszczędzają wcale lub wystarczająco dużo. Ludzie jednak wiedzą, iż oszczędzanie pieniędzy nie jest mądre, zwłaszcza gdy rząd je drukuje szybciej, niż oni zdołają je oszczędzić. Dlatego warto mieć przy sobie trochę prawdziwego złota. Złoto działa jak antena przyciągająca inne formy, w jakich występują pieniądze. Złoto przyciąga bogactwo.

Dlatego właśnie najbogatsze kraje, takie jak Stany Zjednoczone czy Szwajcaria, posiadają wielkie skarbce wypełnione złotem.

Zacznijcie wymieniać „złe” pieniądze na „dobre” pieniądze. Postarajcie się, aby stało się to waszym nawykiem. Jeśli Waszym celem jest uzyskanie 5000 zł dochodów miesięcznie to wymieniajcie wasze drobne na złote monety o wartości 5000 zł miesięcznie. Następnie schowajcie je w bezpiecznym miejscu i zapomnijcie o nich. Jeżeli chcecie mieć większy dochód to po prostu przyspieszcie wymianę „złych” pieniędzy na „dobre”. Jednym z pierwszych kroków do zdobycia wielkiego bogactwa jest zaprzestanie tego, co robią masy – czyli ciężkiej pracy. Zacznijcie zarabiać prawdziwe pieniądze.

www.zlotatarcza.com